Rozvojové programy MŠMT 2006-2013

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Centrum spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s komerční sférou pro zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnění absolventů na trhu práce csm5 Čegan Lukáš, Ing., Ph.D. 1-12/2011 PDF
Poradna pro psychosociální rozvoj osobnosti studentů Fakulty elektrotechniky a informatiky CSM83 Zavadilová Martina, Ing. 1-12/2011 PDF
Rozvoj vybavení laboratoří automatizace a řízení 16/2/2011/FEI Dušek František, doc. Ing., CSc. 1-12/2011
Zahájení spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s vysokými školami v Indické republice csm26 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2011 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - redislokace Fakulty elektrotechniky a informatiky 16/5/2010 Šotek Karel, prof. Ing., CSc. 1-12/2010 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky vč. úprav výukových prostor 16/2 Šotek Karel, prof. Ing., CSc. 1-12/2009 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky 157/2008 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2008 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Integrace výuky předmětů IT 194/2007/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2007 PDF
Rozvoj vybavení počítačových učeben a laboratoří Ústavu elektrotechniky a informatiky 193/2007/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2007 PDF

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Laboratoř komunikační a řídící techniky (Vybudování moderních technologických pracovišť pro akreditované studijní programy ÚEI a FChT) 335/2006/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Podpora zájmu absolventů středních škol o studium elektrotechniky a informatiky 651/1/2006/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti výuky informačních technologií 342/7a/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech KMT Elektrická zařízení v dopravě 341/6/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních a informačních technologií 650/4c/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF

Zdroj: IS UPa