Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Centrum spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s komerční sférou pro zvyšování konkurenceschopnosti a uplatnění absolventů na trhu práce csm5 Čegan Lukáš, Ing., Ph.D. 1-12/2011 PDF
Poradna pro psychosociální rozvoj osobnosti studentů Fakulty elektrotechniky a informatiky CSM83 Zavadilová Martina, Ing. 1-12/2011 PDF
Rozvoj vybavení laboratoří automatizace a řízení 16/2/2011/FEI Dušek František, doc. Ing., CSc. 1-12/2011
Zahájení spolupráce Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice s vysokými školami v Indické republice csm26 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2011 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2011