Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Odstranění slabých stránek Univerzity Pardubice - redislokace Fakulty elektrotechniky a informatiky 16/5/2010 Šotek Karel, prof. Ing., CSc. 1-12/2010 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2010