Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Fakulty elektrotechniky a informatiky vč. úprav výukových prostor 16/2 Šotek Karel, prof. Ing., CSc. 1-12/2009 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2009