Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky 157/2008 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2008 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2008