Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Integrace výuky předmětů IT 194/2007/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2007 PDF
Rozvoj vybavení počítačových učeben a laboratoří Ústavu elektrotechniky a informatiky 193/2007/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2007 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2007