Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace Závěrečná zpráva
Laboratoř komunikační a řídící techniky (Vybudování moderních technologických pracovišť pro akreditované studijní programy ÚEI a FChT) 335/2006/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Podpora zájmu absolventů středních škol o studium elektrotechniky a informatiky 651/1/2006/ÚEI Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti výuky informačních technologií 342/7a/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech KMT Elektrická zařízení v dopravě 341/6/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních a informačních technologií 650/4c/2006 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006 PDF
Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

Rozvojové programy MŠMT - projekty řešené v roce 2006