Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace výuky technických prostředků automatizace FRVS/2012/878 Havlíček Libor, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Podpora zavedení nového specializovaného předmětu: Programování vestavěných aplikací FRVS/2012/883 Dobrovolný Martin, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Tvorba nového předmětu Laboratorní cvičení z oboru I zaměřeného na praktickou výuku automatizace FRVS/2012/313 Kupka Libor, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Zavedení nových softwarových a hardwarových nástrojů ve výuce osobních počítačů FRVS/2012/337 Macháček Miloslav, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce Grafické editory a Základy multimediálních technologií FRVS/2012/1306 Kopecký Zbyněk, Ing. 1-12/2012
Zavedení nových softwarových technologií do výuky předmětů Numerické metody optimalizace a Aplikovaná matematika FRVS/2012/1122 Rak Josef, RNDr., Ph.D. 1-12/2012
Zavedení předmětu Paralelní programování FRVS/2012/1139 Pidanič Jan, Ing., Ph.D. 1-12/2012
FRVŠ - projekty řešené v roce 2012 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012