Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace výuky automatického řízení a měření neelektrických veličin FRVS/2011/1746 Havlíček Libor, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace výuky zaměřené na návrh optických komunikačních systémů FRVS/2011/1947 Štěpánek Ladislav, Ing. 1-12/2011
Inovace výuky zaměřené na výuku modulačních metod FRVS/2011/1552 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Vybavení laboratoře zaměřené na rádiovou komunikační techniku FRVS/2011/1554 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Zavedení nových softwarových nástojů ve výuce předmětu Systémy Computer-aided design FRVS/2011/1633 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2011
Zavedení vývoje mobilní aplikací v Javě ve výuce informačních technologií FRVS/2011/1548 Čegan Lukáš, Ing., Ph.D. 1-12/2011
FRVŠ - projekty řešené v roce 2011 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011