Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace výuky zaměřené na senzory a měření neelektrických veličin FRVS/2010/2625 Rozsíval Pavel, Ing. 1-12/2010
Laboratoř operačních systémů a pokročilých serverových aplikací FRVS/2010/521 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2010
Rozšíření výuky předmětu Základy číslicové techniky FRVS/2010/1798 Marek Josef, Ing., CSc. 1-12/2010
Tvorba cvičení k předmětu Počítačové sítě2 a Počítačové sítě3 FRVS/2010/1099 Fidler Tomáš, Ing. 1-12/2010
Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů FRVS/2010/1636 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2010
Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce předmětu Počítačová grafika 3D a grafická API FRVS/2010/2154 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2010
FRVŠ - projekty řešené v roce 2010 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010