Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií FRVS/2009/820 Šotek Karel, prof. Ing., CSc. 1-12/2009
FRVŠ - projekty řešené v roce 2009 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009