Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětů zaměřených na telekomunikační přenosové systémy a sdělovací zařízení FRVS/2008/2499 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2008
Laboratoř sdělovací techniky FRVS/2008/2197 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2008
Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT FRVS/2008/2340 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2008
FRVŠ - projekty řešené v roce 2008 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008