Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií FRVS/2007/2259 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2007
FRVŠ - projekty řešené v roce 2007 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007