Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh elektronických zařízení FRVS/2006/3397 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006
FRVŠ - projekty řešené v roce 2006 - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Univerzita Pardubice

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006