FRVŠ - projekty řešené v roce 2006-2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2013

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětů zaměřených na operační systémy FRVS/2013/853 Kysela Jiří, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Inovace předmětů zaměřených na výuku elektronických součástek a jejich aplikací FRVS/2013/1152 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Inovace předmětů zaměřených na výuku umělé inteligence FRVS/2013/63 Škrabánek Pavel, Ing., Ph.D. 1-12/2013
Inovace technického předmětu Zpracování obrazu FRVS/2013/1272 Rozsíval Pavel, Ing. 1-12/2013

FRVŠ - projekty řešené v roce 2012

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace výuky technických prostředků automatizace FRVS/2012/878 Havlíček Libor, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Podpora zavedení nového specializovaného předmětu: Programování vestavěných aplikací FRVS/2012/883 Dobrovolný Martin, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Tvorba nového předmětu Laboratorní cvičení z oboru I zaměřeného na praktickou výuku automatizace FRVS/2012/313 Kupka Libor, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Zavedení nových softwarových a hardwarových nástrojů ve výuce osobních počítačů FRVS/2012/337 Macháček Miloslav, Ing., Ph.D. 1-12/2012
Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce Grafické editory a Základy multimediálních technologií FRVS/2012/1306 Kopecký Zbyněk, Ing. 1-12/2012
Zavedení nových softwarových technologií do výuky předmětů Numerické metody optimalizace a Aplikovaná matematika FRVS/2012/1122 Rak Josef, RNDr., Ph.D. 1-12/2012
Zavedení předmětu Paralelní programování FRVS/2012/1139 Pidanič Jan, Ing., Ph.D. 1-12/2012

FRVŠ - projekty řešené v roce 2011

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace výuky automatického řízení a měření neelektrických veličin FRVS/2011/1746 Havlíček Libor, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Inovace výuky zaměřené na návrh optických komunikačních systémů FRVS/2011/1947 Štěpánek Ladislav, Ing. 1-12/2011
Inovace výuky zaměřené na výuku modulačních metod FRVS/2011/1552 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Vybavení laboratoře zaměřené na rádiovou komunikační techniku FRVS/2011/1554 Němec Zdeněk, Ing., Ph.D. 1-12/2011
Zavedení nových softwarových nástojů ve výuce předmětu Systémy Computer-aided design FRVS/2011/1633 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2011
Zavedení vývoje mobilní aplikací v Javě ve výuce informačních technologií FRVS/2011/1548 Čegan Lukáš, Ing., Ph.D. 1-12/2011

FRVŠ - projekty řešené v roce 2010

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace výuky zaměřené na senzory a měření neelektrických veličin FRVS/2010/2625 Rozsíval Pavel, Ing. 1-12/2010
Laboratoř operačních systémů a pokročilých serverových aplikací FRVS/2010/521 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2010
Rozšíření výuky předmětu Základy číslicové techniky FRVS/2010/1798 Marek Josef, Ing., CSc. 1-12/2010
Tvorba cvičení k předmětu Počítačové sítě2 a Počítačové sítě3 FRVS/2010/1099 Fidler Tomáš, Ing. 1-12/2010
Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů FRVS/2010/1636 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2010
Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce předmětu Počítačová grafika 3D a grafická API FRVS/2010/2154 Karamazov Simeon, prof. Ing., Dr. 1-12/2010

FRVŠ - projekty řešené v roce 2009

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií FRVS/2009/820 Šotek Karel, prof. Ing., CSc. 1-12/2009

FRVŠ - projekty řešené v roce 2008

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Inovace předmětů zaměřených na telekomunikační přenosové systémy a sdělovací zařízení FRVS/2008/2499 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2008
Laboratoř sdělovací techniky FRVS/2008/2197 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2008
Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT FRVS/2008/2340 Holá Jana, doc. Ing., Ph.D. 1-12/2008

FRVŠ - projekty řešené v roce 2007

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií FRVS/2007/2259 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2007

FRVŠ - projekty řešené v roce 2006

Název projektu Číslo projektu Řešitel Období realizace
Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh elektronických zařízení FRVS/2006/3397 Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc. 1-12/2006

Zdroj: IS UPa