Rozvojové projekty MŠMT

 Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2009

Číslo projektu
Program
Název projektu
Řešitel
Dotace z MŠMT v tis. Kč
157
1
Rozvoj přístrojového vybavení učeben a laboratoří Fakulty elektrotechniky
a informatiky vč. úprav výukových prostor
prof. Ing. Karel Šotek, CSc.
15 000
 

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2008

Číslo projektu
Program
Název projektu
Řešitel
Dotace z MŠMT v tis. Kč
157
3a
Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
1 000
 

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2007

Číslo projektu
Program
Název projektu
Řešitel
Dotace z MŠMT v tis. Kč
193
8a
Rozvoj vybavení počítačových učeben a laboratoří ÚEI
řešitel doc. Ing. Milan Graja, CSc. realizační tým doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr., ing. Lukáš Slánský, Mgr. Tomáš Hudec, ing. Martin Hájek
1 000
194
4
Integrace výuky předmětů IT a rozvoj nově akreditovaných studijních programů na UPa
řešitel doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., realizační tým prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr., ing. Lukáš Slánský
790
CELKEM
1 790
 

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2006

Číslo projektu
Program
Název projektu
Řešitel
Dotace z MŠMT v tis. Kč
341
6
Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech KMT, EZD, DP a IT
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
200
342
7a
Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti výuky informačních technologií
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
598
352
4c
Laboratoř komunikační a řídící techniky
Řešitel části projektu za ÚEI prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
433
650
4c
Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních a informačních technologií
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
2 000
512
9
Podpora zájmu absolventů středních škol o studium elektrotechniky a informatiky
Řešitel části projektu za ÚEI prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
133
 

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2005

Číslo projektu
Program
Název projektu
Řešitel
Dotace z MŠMT v tis. Kč
732
1a
Základní vybavení elektrotechnické laboratoře Ústavu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.,
210
477
1a
Bc. studijní program Elektrotechnika a informatika
Doc. ing. Simeon Karamazov, Dr.
3 000
 

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2004

Číslo projektu
Program
Název projektu
Dotace z MŠMT v tis. Kč
498
1b
Příprava zavedení bakalářského programu v oboru Komunikační a mikroprocesorová technika
815