Fond rozvoje vysokých škol

Řešené projekty FRVŠ rok 2010

Číslo projektu Tématický okruh / specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
1636 A a Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 1289
521 A b Laboratoř operačních systémů 
a pokročilých serverových aplikací
prof.Ing. Simeon Karamazov, Dr. 970
2625 F1 a Inovace výuky zaměřené na senzory 
a měření neelektrických veličin
Ing. Pavel Rozsíval 225
2154 F1 a Zavedení nových softwarových nástrojů ve výuce předmětu Počítačová grafika 3D
a grafická API
prof.Ing. Simeon Karamazov, Dr. 153
1798 F1 a Rozšíření výuky předmětu základy číslicové techniky Ing. Josef Marek, CSc. 196
1099 F1 b Tvorba cvičení k předmětu počítačové sítě 2 a počítačové sítě 3 Ing. Tomáš Fidler 383
Celkem       3216

Řešené projekty FRVŠ rok 2009 

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
820 A a Síťová laboratoř pokročilých síťových technologií prof. Ing. Karel Šotek, CSc.        1277

 Řešené projekty FRVŠ rok 2008

Číslo projektu Tématický okruh / specializace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
2197 A a Laboratoř sdělovací techniky prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 1111
2340 F1 a Zavedení praktických nástrojů podnikové informatiky - modelování a optimalizace podnikových procesů ve výuce IT ing. Jana Holá, PhD. 178
24999 F1 a Inovace předmětů zaměřených na sdělovací zařízení a přenosové systémy prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 164
Celkem       1453

Řešené projekty FRVŠ rok 2007

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
2259 F1/a Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 228

Řešené projekty FRVŠ rok 2006

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
3397 F1/b Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh elektronických zařízení prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 198

Řešené projekty FRVŠ rok 2005

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
856 F1/a Zavedení výuky na digitálních signálových procesorech do předmětů zaměřených na číslicové zpracování signálu prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 217

Řešené projekty FRVŠ rok 2004

Číslo projektu Tématický okruh /specifikace Název projektu Řešitel Dotace z FRVŠ v tis. Kč
686 Ab Vybudování počítačové učebny Ústavu informatiky doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr. 725
687 F1/a Softwarový simulační nástroj pro předmět Optimalizační metody doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr. 49