RailSim 2013 - Termín a místo konání

 

Dne 24. září 2013, začátek v 10.00 hod., přepokládaný závěr přibližně v 15.00 hod.

Budova Univerzity Pardubice, nám. Čs. legií 565, Pardubice - mapa