RailSim 2013 - Kontakty

 

Odborný garant semináře: prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.

Organizační záležitosti: Mgr. Miriam Lukešová