Projekty SGS

2010
Softwarová podpora dispečerského řízení železniční dopravy
Číslo projektu: SGFEI03
Anotace: V rámci projektu bylo realizováno zkoumání hlavně v oblasti softwarových podpor dispečerského řízení železničních systémů s využitím programového vybavení MATLAB Compiler 4.11 a MATLAB Builder JA [for Java] 2.0 umožňujícího generování zdrojových kódů pro umělé neuronové sítě (s učitelem) zpracovávané v nástroji Neural Network Toolbox.
 
2011
Modelování železniční kolejové dopravní infrastruktury
Číslo projektu: SGFEI04
Anotace: Projekt se zaměřil zejména na tvorbu funkčního vzorku zařízení, umožňujícího sledování projetých trajektorií mobilními (dopravními) elementy s možností identifikace polohy, případně konfliktních situací (např. protisměrných jízd apod.). Dále se projekt věnoval návrhu modelů železniční sítě a nové metodiky pro výpočet propustnosti mezistaničního úseku s odbočkou.
 
2012
Modely infrastruktury a provozu pozemních dopravních a obslužných systémů
Číslo projektu: SGFEI04
Anotace: Projekt se orientoval zejména na implementaci modelu železniční sítě s využitím ORACLE Network Model a MapViewer, jakož i na návrh a implementace jader diskrétní simulace pro distribuované desktopové a webové aplikace. Další část projektu se soustředila na zkoumání stabilizace inerciálních systémů v rámci rozšířeného funkčního vzorku a na implementaci nové metodiky pro výpočet propustností mezistaničních úseků s odbočkou v reálném informačním systému.