Vytvoření řídicího softwaru pro robotické vozítko

Anotace
Cílem práce bylo vytvoření řídicího software pro semi-autonomní robotické vozítko s diferenciálním pohonem. Tento software musí zajišťovat jak řízení na nejnižší úrovni, tak i zpracování požadavků od nadřazeného systému a dat ze senzorů. Na vyšší úrovni pak řídicí algoritmus zajišťuje autonomnost robota (určení polohy a natočení robota, návrh trajektorie robota na základě dat ze senzorů a informací z nadřazeného systému, atd). Součástí práce je i verifikace vytvořeného softwaru.
 
video1
video2
video3