Soutěž sumo robotů

Zúčastněte se soutěže sumo robotů!
Úkolem robota v soutěži je vytlačit protivníkova robota z bílého černou čarou ohraničeného ringu.
Soutěží se o hodnotné ceny.
 
Kdy: 15. 12. 2015 v 18 hodin
Termín přihlášek: 1. 12. 2015
Kde: Učebna CA H2
Pro koho: Soutěže se mohou zúčastnit dvou a tříčlenné týmy, přičemž aspoň jeden člen týmu musí být v den konání soutěže zapsán v bakalářském studijním oboru Řízení procesů nebo v navazujícím magisterském oboru Řízení procesů.
 

Pravidla

1. Průběh soutěže
V kruhovém ringu soutěží vždy dvojice robotů, kteří jsou před startem umístěni na dané startovní pozice. Po odstartování souboje se snaží vytlačit jeden druhého mimo ring. Pokud se jeden z robotů opustí celým objemem ring, prohrává. To platí i v případě, když z robota odpadne jakákoliv část a ta následně opustí ring.
 
2. Robot
Robot nesmí být nebezpečný nebo nadmíru obtěžující.
Robot je autonomní (samostatný) a při souboji není povoleno žádné jeho spojení s externími zařízeními. Od okamžiku, kdy soutěžící robota odstartuje, se jej nikdo nesmí dotýkat ani jakkoli zasahovat do jeho činnosti a to až do ukončení zápasu.
Hmotnost robota: maximálně 1000 g.
Maximální rozměry robota jsou 30(š)x30(d) cm, výška není omezena.
Robot může být vytvořen z jakéhokoliv materiálu. Po startu robot může změnit své rozměry a tvar libovolným způsobem. Robot se vlastní silou může libovolně otáčet či převracet, může se také rozdělit na několik samostatných částí.
Robot nesmí být destruktivní. Činnost robota nesmí vést k poškození soupeřova robota ani dalších zařízení, například ringu. Robot nesmí vypouštět žádné kapalné ani plynné látky, nesmí vydávat kouř nebo oheň, nesmí znečišťovat ring ani soupeřova robota. Robot také nesmí nic vrhat nebo střílet.
Robot musí být v neustálém kontaktu s ringem. V případě rozdělení robota musí v každém okamžiku být v kontaktu s ringem alespoň jedna část robota. Může být použita i létající část robota (jako například navigační prostředky, kamery apod.), v kterémkoli okamžiku však soupeři musí být umožněno vytlačit protihráče.
Technologie, které mění hmotnost robota, nejsou dovoleny a je zakázáno použít prostředky k přichycení robota k ringu. Při kvalifikaci robota se použije následující pravidlo k posouzení způsobilosti z hlediska adheze: Robot se má za způsobilý, pokud je položen na list papíru a při aktivovaných technologiích ke zvýšení adheze zůstane po zvednutí robota do výšky papír ležet na podložce.
Robot je při startu souboje umístěn rozhodčím tak, aby směřoval zádní části k protivníkovi (o umístění zadní části rozhoduje rozhodčí).
Robot může být postaven na libovolné platformě neporušující pravidla. Několik robotických stavebnic je k zapůjčení u kontaktní osoby.
 
3. Ring
Ring, na kterém roboti soutěží, je plochý disk o průměru cca 90 cm. Základní povrch ringu je bílý, okraje ringu jsou černé o šířce 2,5 cm. Povrch ringu je jednolitý a neobsahuje žádné předěly nebo vyvýšeniny, které mohou ovlivnit pohyby robota.
 
4. Pravomoc rozhodčího a organizátorů, odpovědnost
Pokud soutěžící či robot poruší pravidla, může rozhodčí souboj ukončit. Může také soutěžící či robota diskvalifikovat i pro další zápasy.
Námitky vůči rozhodnutím rozhodčího nebo organizátorů nejsou přípustné.
Organizátoři mohou pravidla soutěže kdykoli změnit, například podle počtu účastníků nebo aktuálních místních podmínek.
Účastníci ručí za své roboty a jejich bezpečnost a jsou zodpovědní za veškeré škody způsobené jimi samými, jejich roboty nebo jejich vybavením.
Organizátoři neodpovídají za žádné újmy účastníků ani za škody, které způsobí účastníci, jejich roboti nebo jejich vybavení.
 
Kontaktní osoba
Ing. Petr Doležel, Ph.D. (petr.dolezel@upce.cz)
U kontaktní osoby se můžete do soutěže přihlásit, můžete si domluvit zapůjčení robotické stavebnice, můžete si domluvit vstup do laboratoře k ringu, na kterém bude probíhat soutěž, a samozřejmě vám bude zodpovídat všechny otázky.