Projekty Univerzity Pardubice

2008, 2007

2008

Testovací rozhraní pro PCM paměti


Program: Priorita č. 3 - Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice
Řešitelský kolektiv: Ing. Libor Havlíček, Ph.D.
  Ing. Daniel Honc, Ph.D.

 

Prohloubení spolupráce s Moskevskou státní akademii chemických specialit M.V.Lomonosova prostřednictvím účasti na XII. mezinárodní vědecko-technické konferenci "Špičkové technologie - 2008"


Program: Priorita č. 2 - Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce UPa se zahraničními institucemi
Řešitel: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.

2007

Simulace technologie výroby vodíku reformováním zemního plynu – manuál k používání trenažéru technologického procesu v anglickém jazyce


Program:
Priorita č. 4
Řešitelský kolektiv: doc. Ing. František Dušek, CSc.
  Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

 

Reciproční studijní a přednáškový pobyt pracovníků MITChT Moskva


Program: Priorita č. 3
Řešitelský kolektiv: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
  Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Nahoru