Projekty MŠMT

Poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2016, 2015, 2011, 2007, 2006

2016

Laboratorní úloha logického řízení


Program:
Interní rozvojová soutěž
Řešitelský kolektiv:
  Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Anotace

V projektu IRS2015/032 Inovace laboratoře oboru Řízení procesů bylo nakoupeno 6 ks programovatelných logických automatů PLC Modicon od firmy Schneider Electric. Darem byly získány grafické panely Magelis a SW SoMachine - vývojové prostředí pro PLC a HMI. PLC byly osazeny do rámů a vybaveny tlačítky a kontrolkami, tak aby mohlo být šest pracovišť okamžitě používáno při výuce bakalářských i magisterských studentů. Postupně budou k jednotlivým automatům doplňovány úlohy logického řízení, tak aby se studenti naučili připojovat a ovládat periferní zařízení jako jsou frekvenční měniče, stejnosměrné, asynchronní i krokové motory, snímače neelektrických veličin a podobně. V rámci projektu bude vytvořena jedna fyzická úloha logického řízení. Budou použity průmyslově používané komponenty, tak aby studenti získali zkušenosti odpovídající současnému stavu průmyslové praxe.

2015

Inovace laboratoře oboru Řízení procesů


Program:
Interní rozvojová soutěž
Řešitelský kolektiv: Ing. Daniel Honc, Ph.D.
  Ing. Petr Doležel, Ph.D.
 

Anotace

Laboratorní cvičení představují nepostradatelnou součást výuky technických oborů. Studenti si mohou nejen ověřit své teoretické znalosti, ale seznámí se také s technickými prostředky, se kterými se budou setkávat v praxi. Výsledkem je snížení míry jejich studijní neúspěšnosti, ale také zlepšení postavení absolventů na trhu práce. V současné době Katedra řízení procesů nedisponuje laboratoří o dostatečné kapacitě, aby mohli studenti ve větší míře absolvovat praktická cvičení. Zejména v oblasti programování logických automatů jsou naše možnosti velmi omezené - tři pracoviště jsou pro počty kolem 30 studentů v ročníku nedostatečné. Proto byla v rámci projektu laboratoř PL101 vybavena šesti novými úlohami logického řízení.

2011

Rozvoj vybavení laboratoří automatizace a řízení


Program: Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií
Řešitelský kolektiv: doc. Ing. František Dušek, CSc.
  Ing. Libor Havlíček, Ph.D.
  Ing. Daniel Honc, Ph.D.

 

Identifikace a řízení složitých nelineárních soustav s využitím metod umělé inteligence

 

2007

Rozvoj metod umělé inteligence v modelování a řízení spojitých a nespojitých nelineárních systémů


Program: Slovensko
Řešitel: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.

 

2006

Moderní metody řízení procesů chemických a potravinářských technologií


Program: Slovensko
Řešitel: doc. Ing. František Dušek, CSc.