Proč studovat obor Řízení procesů?

Studenti oboru Řízení procesů:

 • mají možnost studovat všechny tři stupně vysokoškolského vzdělání (bakalářský, navazující magisterský i doktorský studijní program);
 • díky kreditovému systému si mohou individuálně přizpůsobit obsah, délku i náročnost studia;
 • mají k dispozici špičkové technické vybavení, moderní informační zdroje (e-learning) stejně jako prostory k relaxaci a odpočinku;
 • využívají individuálního přístupu ze strany pedagogů.

Absolventi oboru Řízení procesů:

 • nemají problém s uplatněním na trhu práce;
 • pracují v kreativním a dynamicky se rozvíjejícím prostředí;
 • za svou práci jsou dobře finančně ohodnoceni (jen si zadejte heslo Automatizace do libovolného vyhledávače volných pracovních pozic);
 • své vzdělání mohou uplatnit nejen ve všech průmyslových odvětvích, ale také v bankovním a finančním sektoru či ve veřejné správě.

Ještě váháte?

„Studium jistě bude náročné…“
 • Studium oboru není jednoduché, nicméně vynaložená námaha během studia se několikanásobně vrátí v ceně absolventa na trhu práce.
„Zatím o automatizaci a řízení procesů nic nevím…“
 • Nevadí, skladba studijního oboru nepředpokládá odborné vědomosti, postačí znalosti středoškolské matematiky a fyziky. Obor může bez omezení studovat absolvent libovolné střední školy.
„Raději bych studoval čistou informatiku…“
 • Ve studijním oboru Řízení procesů budete studovat řadu předmětů zaměřených na informatiku, navíc však budete vybaveni znalostmi problematiky automatizace, měření a regulace.