Magisterské studium - 2. ročník

 

Povinné předměty

prac./
zkr. př.
předmět
 
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
 
doporuč.
sem./roč.
KRP / INLC2
4
0+0+4
Z, Zk
ZS / 2
KRP / INPSE
5
2+2+0
Z, Zk
ZS / 2
KRP / INSEP
5
0+4+0
Zk
ZS / 2
KRP / INAR3
6
2+3+0
Z, Zk
ZS / 2
KRP / INDP
15
0+1+0
Zp
LS / 2
KRP / INDS
2
0+2+0
Zp
LS / 2
KRP / INRS
5
2+0+2
Z, Zk
LS / 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povinně volitelné předměty

prac./
zkr. př.
předmět
 
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
 
doporuč.
sem./roč.
KIT / INMRF
3
1+1+0
Z, Zk
ZS
KRP / INMO
5
2+2+0
Z, Zk
ZS
KIT / INAPE
2
2+0+0
Zp
ZS
KRP / INPVE
3
1+1+0
Z, Zk
ZS
KIT / INPI
5
2+2+0
Z, Zk
ZS
KE / INSSE
5
2+2+0
Z, Zk
ZS
KRP / INUI1
5
2+2+0
Z, Zk
ZS
KE / INZSE
5
2+2+0
Z, Zk
LS
KRP / INSPR
5
2+2+0
Z, Zk
LS
KE / INSBE
5
2+2+0
Z, Zk
LS
KRP / INSAD
4
2+2+0
Z, Zk
LS
KRP / INUI2
5
2+2+0
Z, Zk
LS
KE / INZOE
4
2+2+0
Z, Zk
LS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student si v každém semestru vybere alespoň jeden z uvedených předmětů.
 

Volitelné předměty

prac./
zkr. př.
předmět
 
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
 
doporuč.
sem./roč.
FEI / INAKO
Anglická konverzace pro navazující studium
2
0+2+0
Zp
 
FEI / INAOA
2
0+2+0
Zp
 
KIT / INEPD
2
0+2+0
Zp
ZS
KMF / INAM
5
2+2+0
Z, Zk
LS
KRP / IDIFO
2
2+0+0
Zp
LS
KMF / INNMO
6
2+2+0
Z, Zk
LS
KIT / INPPD
3
1+1+0
Z, Zk
LS

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Student si vybere volitelné předměty s takovým rozsahem, aby získal minimálně 60 kreditů za ročník. Student má dále možnost si zapsat tělesnou výchovu dle nabídky Katedry tělovýchovy a sportu. Anglický jazyk si student zapisuje maximálně jedenkrát v semestru dle úrovně svých znalostí.

 

Předměty označené hvězdičkou (*) si je možné zapsat až po absolvování tzv. podmiňujících předmětů. Bližší informace o podmiňujících předmětech jsou specifikovány na internetu na adrese portal.upce.cz.
 
Zkratky:
  • ECTS - European Credit Transfer System
  • P - přednáška
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Zp - zápočet
  • Z - zápočet před zkouškou
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr