Bakalářské studium - 3. ročník

 

Povinné předměty

prac./
zkr. př.
předmět
 
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
 
doporuč.
sem./roč.
KRP / IBAPE
10
0+5+0
Zp
 / 3
KRP / IBASE
2
0+2+0
Zp
 / 3
KRP / IAMR
5
2+2+0
Z, Zk
ZS / 3
KRP / IAUTL
3
0+0+3
Z, Zk
ZS / 3
KRP / IMSDS
4
1+0+2
Z, Zk
ZS / 3
KIT / IOSYR
5
2+2+0
Z, Zk
ZS / 3
KRP / IPRLR
4
2+2+0
Z, Zk
ZS / 3
KDPD / IJASE
3
2+1+0
Z, Zk
LS / 3
KRP / IOPEX
2
0+0+2
Zp
LS / 3
KIT / ISOSR
5
2+3+0
Z, Zk
LS / 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povinně volitelné předměty

prac./
zkr. př.
předmět
 
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
 
doporuč.
sem./roč.
KE / IDIZE
5
2+2+0
Z, Zk
ZS / 3
KDMM / IEKPO
2
2+1+0
Zp
ZS / 3
KST / IJC+2
4
2+2+0
Z, Zk
ZS / 3
KE / IPDAE
4
2+2+0
Z, Zk
ZS / 3
KE / IPSYE
5
2+2+0
Z, Zk
LS / 3
KIT / IPNIN
4
2+2+0
Z, Zk
LS / 3
KST / ICSHP
4
1+3+0
Z, Zk
LS / 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student si vybere minimálně 1 z uvedených předmětů v každém semestru.
 
Nahoru

Volitelné předměty

prac./
zkr. př.
předmět
 
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
 
doporuč.
sem./roč.
KIT / IDAS2
5
2+3+0
Z, Zk
ZS / 3
KIT / IWWW
4
2+2+0
Z, Zk
ZS / 3
KIT / IPS3
4
1+3+0
Z, Zk
ZS / 3
KIT / IPS4
4
1+3+0
Z, Zk
LS / 3
KIT / ISPWE
3
1+2+0
Z, Zk
LS / 3
KRP / IROB
3
0+3+0
Zp
ZS
KRP / IVPV
2
2+0+0
Zp
ZS
KRP / IDIFO
2
2+0+0
Zp
LS
KIT / IVPH
3
1+2+0
Zp
LS
KRP / IVPV2
2
2+0+0
Zp
LS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti mají možnost zapsat si tělesnou výchovu dle nabídky Katedry tělovýchovy a sportu.
 
Předměty označené hvězdičkou (*) si je možné zapsat až po absolvování tzv. podmiňujících předmětů. Bližší informace o podmiňujících předmětech jsou specifikovány na internetu na adrese portal.upce.cz.
 
Zkratky:
  • ECTS - European Credit Transfer System
  • P - přednáška
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Zp - zápočet
  • Z - zápočet před zkouškou
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr
Nahoru