Vyučované předměty

Bakalářské studium:
 
Studijní obor: 3902R046 – Řízení procesů
 
Studijní program: B2612 – Elektrotechnika a informatika
 
Standardní doba studia: 3 roky
 
Forma: prezenční
 
Kreditní limit: 180
 
 
Navazující magisterské studium:
 
Studijní obor: 3902T046 – Řízení procesů
 
Studijní program: N2612 – Elektrotechnika a informatika
 
Standardní doba studia: 2 roky
 
Forma: prezenční
 
Kreditní limit: 120