Kontakt

 
doc. Ing. Milan Javůrek, CSc.
Katedra řízení procesů
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Pardubice
e-mail: pc2015@upce.cz