PC2015

 
Konference pracovníků ústavů a kateder automatizace, kybernetiky a informatiky
technologických fakult vysokých škol a univerzit z
České a Slovenské republiky

 

 

Principia Cybernetica 2015

 
 
 
pod záštitou
 
 
prof. Ing. Simeona Karamazova, Dr.
 
děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice,
 
 
 
organizuje Katedra řízení procesů, Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

2. – 4. září 2015, Kongres hotel Jezerka, Seč