Výzkumná laboratoř simulace (UNIT, č. dv. CB 02 049)

Výzkumná laboratoř je vybavena pro potřeby simulace technologických procesů moderní výpočetní technikou a modely řízených systémů (např. kulička na ploše). Laboratoř slouží především jako zázemí pro výzkumnou a vývojovou činnost katedry a pro Ph.D. studenty. V laboratoři je možné provádět na pracovních stanicích HeavyHorse paralelní výpočty.

Fotogalerie

Laboratorní vybavení:

  • 4 x pracovní stanice HeavyHorse
  • 4 x PC Dell Optiplex 7010
  • model CE 151 kulička na ploše
  • model CE 152 magnetická levitace