Laboratoř mikroprocesorové techniky a robotiky (místnost PL 202, č. dv. CA 02 054)

Laboratoř slouží především jako zázemí pro výzkumnou a vývojovou činnost katedry v oblastech mikroprocesorové techniky, vývoje speciálních řídicích aplikací s využitím mikroprocesorů a mobilní robotiky. Dále je využívána i k výuce laboratorních praktik v rámci navazujícího magisterského oboru Řízení procesů a k individuální práci studentů při zpracovávání jejich závěrečných prací.

Fotogalerie

Laboratorní vybavení:

  • laboratorní zdroje Diametral
  • funkční generátory a osciloskopy
  • vícerozměrový model aerodynamické soustavy
  • vícerozměrový model „teplovzdušný tunel“
  • model levitace v proudu vzduchu