Kontakty FEI

Adresa pro doručování:
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Studentská 95
532 10 Pardubice
E-mail: dekanat.fei@upce.cz fei@upce.cz
 
Identifikační údaje:
IČO 00216275
DIČ CZ00216275 
Bankovní spojení KB Pardubice
číslo účtu 37030561/0100
 
Se svými dotazy se můžete obrátit na:
Bc. Lenka Tobišková
E-mail: Lenka.Tobiskova@upce.cz
tel.: 466 036 792

Renata Kalhousová
E-mail: Renata.Kalhousova@upce.cz
tel.: 466 036 652
• studijní oddělení

děkan
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D.
E-mail: Zdenek.Nemec@upce.cz
tel.: 466 036 449