Simulace indukčního ohřevu

přednášející: RNDr. Josef Rak, Ph.D.

  • 26.5.2016, seminární místnost katedry 13:30

Problém indukčního ohřevu lze popsat Fredholmovou integrální rovnicí druhého druhu. Jejím řešení se získají hodnoty vířivých proudů, které jsou nutné ke spočítání rozložení teploty v ohřívaném tělese.

Integrální rovnici lze řešit Nyströmovou metodou, která spočívá v nahrazení integrálu numerickou kubaturou.

Na semináři bude předvedena aplikaci Nyströmovy metody na problém indukčního ohřevu.