Optimalizace vybraných rozhodovacích problémů s využitím extremálních algeber

přednášející: Mgr. Alena Pozdílková, Ph.D.  

  • 28.4.2016, seminární místnost katedry 13:30 
Rozhodovací problémy jsou nedílnou součástí reálného života, patří mezi ně například rozhodování za účelem minimalizace nákladů v podnikání nebo rozhodování v bankovnictví.
 

 

 

Tento příspěvek se bude zabývat následujícími rozhodovacími problémy: problém obchodního cestujícího, fuzzy rozhodování s vázanými cíli, rozhodování na trhu bankovních služeb a rozhodování v modelech zásob. Ve všech těchto situacích lze využít aparátu extremálních algeber, a to jak max-plus algebry, tak i fuzzy přístupu založeného na max-min algebře.

Tento přístup v daných situacích přináší lepší výsledky než použití standardních postupů, případně umožňují zavedení neurčitosti do mnoha problémů, a tím jejich
přiblížení reálným situacím.