Matematická lingvistika a analýza překladů básně Havran

přednášející: Mgr. Jaroslav Marek, Ph.D.

  • 14.4.2016, seminární místnost katedry 13:30
Přednáška bude věnována matematickým modelům formulovaným v matematické lingvistice.  
 
Na příkladech budou objasněny výpočty aliterace, agregace, asonance.
 
Pomocí lingvistických charakteristik a statistických metod bude měřena podobnost českých básní a diskutovány možnosti rozpoznávání autorství. 
 
Zvláštní pozornost bude  věnována použití a určování hřebů - speciálních denotačních jednotek, sémantickým charakteristikám textu a reprezentaci koincidence pomocí teorie grafů.
 
Výpočty budou realizovány na několika překladech slavné básně E. A. Poea Havran.