Hodnocení kvality sestavovaných regresních modelů se zaměřením na jejich schopnost predikce

přednášející: Ing. Karel Kupka, Ph.D.

  • 19.4.2016, posluchárna H1 14:00
Nejběžnějším cílem regresní analýzy je vyčíslení nejlepších odhadů neznámých parametrů regresního modelu. Uživatel navrhne regresní model a regresní analýzou se snaží model prokázat. Často tento cíl překrývá i ostatní záměry regresní analýzy.
 
Jedním z nejdůležitějších cílů regresní analýzy je predikce, vyčíslení hodnot závisle proměnných. Predikce jsou důležité i v plánování, monitoringu, vyhodnocování chemických procesů atd. Je však řada předpokladů a kvalifikací, které se musí respektovat v regresním modelu a datech.
 
Cílem semináře bude seznámit s problematikou modelování ekonomických procesů, které budou demonstrovány na reálných případových studiích.