Seznam publikací 2010

 • KOPECKÝ, Z. UŽIVATELSKÁ ROZHRANÍ ANEB NEJEN KLÁVESNICE A MYŠ. In IMEA 2010. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010, s. 13-13. ISBN 978-80-7395-254-9.
 • KLEPRLÍKOVÁ, Z., ŽÁK, D. RCN Analyzer. 2010.
 • ŠILAR, Z. Sledování železničního přejezdu kamerou pomocí odhadu optického toku. Perner´s Contacts, 2010, roč. 5, č. 4, s. 272-279.
 • MACHÁČEK, M., KARAMAZOV, S. BEZDRÁTOVÁ ELEKTRONICKÁ DATOVÁ KOMUNIKACE V PROSTŘEDÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010, s. 1-10. ISBN 978-80-7395-245-7.
 • KELLER, J., VESELÝ, P. Monitorování polohy mobilních zařízení. 2010.
 • ŠILAR, Z., KUBÁNEK, J., NĚMEC, Z. Software pro určování polohy mobilního zařízení. 2010.
 • ŽÁK, D., ČEGAN, L., KLEPRLÍKOVÁ, Z. Přenosy dat o aktuální poloze hnacích vozů řady 560 v Jihomoravském kraji. Vědeckotechnický sborník ČD, 2010, roč. Neuveden, č. 30/2010, s. 76-89.
 • HUDEC, T. Plánovač v Linuxu. In IMEA 2010. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010, s. 53-53. ISBN 978-80-7395-254-9.
 • KLEPRLÍKOVÁ, Z., ŽÁK, D. Studium vlivů ovlivňujících přenos UDP datagramů v železniční bezdrátové síti.. In IMEA 2010. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010, s. 11-11. ISBN 978-80-7395-254-9.
 • ČEGAN, L., KELLER, J. PD Design Environment. 2010.
 • KLEPRLÍKOVÁ, Z., ŽÁK, D. Studies of effects influencing the transmission of UDP datagrams between railway vehicles and infrastructure. In EUROSIM 2010 : Proceedings of the 7th EUROSIM Congress on Modelling and Simulation. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2010, s. 303-310. ISBN 978-80-01-04589-3.
 • MACHÁČEK, M., KARAMAZOV, S. OCHRANA INFORMACÍ V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. In Proceedings of the 5th International Scientific Conference Theoretical and Practical Issues in Transport. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2010, s. 1-10. ISBN 978-80-7395-245-7.
 • RAK, J. The Numerical Solution of Singular Fredholm Integral Equations of the Second Kind. In WDS 2010 - Proceedings of Contributed Papers. Praha : Matfyzpress, 2010, s. 157-164. ISBN 978-80-7378-139-2.
 • BLUDSKÁ, J., JAKUBEC, I., KARAMAZOV, S., HORÁK, J., UHER, C. Lithium ions in the van der Waals gap of Bi2Se3 single crystals. Journal of Solid State Chemistry, 2010, roč. 12, č. 183, s. 2813-2817.