Seznam publikací 2009

 • ŽÁK, D., KOLÁŘ, P., VAŠÁTKO, J. Využití datové komunikace s kolejovými vozidly pro řízení železničního provozu. In Zborník prednášok EURO - ŽEL 2009 (1. diel). Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2009, s. 117-124. ISBN 978-80-554-0023-5.
 • ČEGAN, L. EPC2BPEL. 2009.
 • MÁROVEC, A., ŽÁK, D. Železniční bezdrátová přenosová síť. Vědeckotechnický sborník ČD, 2009, roč. 2009, č. 27, s. 26-43.
 • MACHÁČEK, M. Bezdrátová elektronická komunikace a řízení informační bezpečnosti v železniční dopravě. In IMEA 2009: sborník z IX. mezinár. konference studentů doktorských studijních programů v oblastech informatika, management, ekonomie a veřejná správa. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 19-22. ISBN 978-80-7041-851-2.
 • HECKENBERGEROVÁ, J. GNSS Train Position Integrity Monitoring by the Help of Discrete PIM Algorithms. In APLIMAT 2009 : 8th International Conference on Applied Mathematics. Bratislava : Slovenská technická univezita v Bratislave, 2009, s. 757-764. ISBN 978-80-89313-31-0.
 • ŽÁK, D., SIEBER, V. Možnosti využití vozidlového terminálu FXM20 pro řízení železničního provozu. In Infotrans 2009. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009, s. 127-132. ISBN 978-80-7395-171-9.
 • HECKENBERGEROVÁ, J. GNSS Train Position Integrity Monitoring by the Help of Discrete PIM Algorithms. Journal of Applied Mathematics, 2009, roč. 2009, č. february, s. 73-80.
 • KAMPF, R jr.., ČEGAN, L., ŽÁK, D., MORKUS, J. Benchmarking logistických center. 2009.
 • ČEGAN, L. Enterprise web hosting center. 2009.
 • ŠILAR, Z. MODERNÍ OBRAZOVÉ METODY PRO SLEDOVÁNÍ A KONTROLU ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU. Perner´s Contacts, 2009, roč. 4, č. 3, s. 226-240.
 • BOHÁČOVÁ, H., HECKENBERGEROVÁ, J. Oblasti necitlivosti ve smíšeném lineárním regresním modelu. 2009.
 • HECKENBERGEROVÁ, J. GNSS Train Position Integrity Monitoring by the Help of Discrete PIM Algorithms. In Bratislava, Slovak Republic : Slovenská technická univezita v Bratislave, 2009, ISBN 978-80-89313-30-3.
 • ČEGAN, L., ŽÁK, D., KAMPF, R jr.., MORKUS, J. Benchmarking logistických center. 2009.
 • ČEGAN, L. Modelování podnikových procesů v servisně orientované architektuře. In IMEA 2009: sborník z IX. mezinár. konference studentů doktorských studijních programů v oblastech informatika, management, ekonomie a veřejná správa. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2009, s. 1-4. ISBN 978-80-7041-851-2.
 • MACHÁČEK, M., ŽÁK, D. Wireless data transmission and information security in the Czech Railways. In XI. Annual International Conference Internet, Competitiveness and Organisational Security in Knowledge Society. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009, s. 41-44. ISBN 978-80-7318-828-3.