Automatické směřování dopravních toků nejekonomičtější cestou

Souhrnně je cílem projektu poskytnout širokou platformu, která zahrnuje sběr nejaktuálnějších informací o aktuálním provozu na silnicích a jejich poskytování skupinám profesionálních řidičů ale i široké veřejnosti s cílem předcházet dopravním kongescím. Prvním krokem je vybudovat databázi "Informační mapa provozu na komunikacích" Dále pak pro podporu této platformy vyvinout a vyrobit "národní informační mapy provozu na komunikacích" umožnila navigaci nejekonomičtější cestou. Završením projektu je vývoj vlastního displeje a aplikace pro displej, která podporuje sběr a zobrazení dostupných dat, navigaci a pořizování dalších dat řidiči.

Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
TAČR Program ALFA: Udržitelný rozvoj dopravy
Projekt: TA01030083
Doba řešení projektu: 2011 – 2013
Příjemce: LEVEL s.r.o.
Spolupříjemce: Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky