Počítačová učebna PC 104

Počítačová učebna slouží převážně k výuce databázových systémů. Prostřednictvím technického vybavení učebny případně i vlastních notebooků s aplikací SQL Developer přistupují studenti bakalářského studia k fakultním databázovým serverům Oracle 11g R2, na nichž řeší praktické úlohy sloužící k procvičení jazyka SQL či programovacího jazyka PL/SQL. Důležitou součástí je i výuka databázového modelování, pro které se používá nástroj Toad Data Modeler.
Studenti magisterského studia v rámci cvičení pracují s databázovými servery Oracle 11g R2 a MS SQL Server 2008 R2, které se učí konfigurovat a seznamují se s jejich architekturou a možnostmi pro zpracování velkých objemů dat. Důležitou součástí výuky je i optimalizace SQL dotazů.

Technické vybavení:

  • 21 x Optiplex 360 -2,4DC; 4GB; 150GB; cpu E5200; chipset G31
  • Dataprojektor + plátno
  • Keramická tabule 

Softwarové vybavení:

  • Oracle SQL Developer
  • Toad Data Modeler
  • MS VisualStudio 2012

Správce: RNDr. David Žák, Ph.D

Fotografie