Studijní programy

Bakalářský obor„Informační technologie“
Charakteristika oboru:
Bakalářský prezenční studijní obor Informační technologie je určen pro přípravu odborníků schopných realizovat a provozovat informační systémy a jejich moduly.
 
Bakalářské studium je zaměřeno především na oblast informačních technologií z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazyků, výstavby a správy databází, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy počítačových sítí.
 
Funkční zaměření absolventů je předpokladem pro uplatnění v profesních oborech:
 
  • design a vývoj informačních systémů a softwaru (analytik, programátor)
  • vývoj a správa internetových aplikací
  • administrace informační a komunikační infrastruktury podniku (správce databází, sítí a informačních systémů)
 
Odborný profil absolventa:
Absolventi mají nezbytný rozsah znalostí vysokoškolské matematiky a statistiky, ekonomiky, managementu a marketingu. Dále studenti nabývají specifické znalosti v oblasti informačních technologií z hlediska metod zpracování informací, programovacích jazyků, výstavby a správy databází, aplikací systémové analýzy, správy a obsluhy počítačových sítí.