Aktuální seznam diplomových prací 2013/2014

Téma

Vedoucí práce

Modelování šíření signálu v budově 3D Ray Tracing

Marek Pola

Model geometrie bistatického radaru pro potřeby modelování clutteru

Marek Pola

Odhad spektrálních vlastností signálu

Marek Pola

Dvoukanálový digitální přenosný osciloskop na platformě Android

Marek Pola

Určování polohy mobilního zařízení s Androidem v budově za pomoci WiFi přístupových bodů a BTS stanic

Marek Pola

Určování polohy specializovaného zařízení (tagu) v budově s využitím WiFi přístupových bodů

Marek Pola

Hodiny s digitrony a příjmem DCF77

Martin Dobrovolný

Příruční kalkulátor s hlasovým výstupem pro nevidomé

Martin Dobrovolný

Systém dálkového zprostředkování aktivních CISCO technologií

Martin Dobrovolný

Řídící část regulačního přípravku

Martin Dobrovolný

Dohledový systém vozidel pro uzavřenou oblast

Martin Dobrovolný

Monitoring přechodu pro chodce

Martin Dobrovolný

Měření rychlosti pohybu objektu ve scéně

Martin Dobrovolný

Obrazový detektor pro 360° scénu

Martin Dobrovolný

Měření výkonu motoru vozidla prostřednictvím akcelerometrického senzoru

Martin Dobrovolný

Monitoring polohy zdroje náhodného signálu

Jan Pidanič

Plánovací aplikace pro pasivní koherentní radar

Jan Pidanič

Porovnání metod odstranění clutteru v systému koherentního radaru

Jan Pidanič

Kodér/dekodér QR kódů

Jan Pidanič

Pracoviště pro monitorování polohy zdrojů vybraných signálů

Jan Pidanič

Vytvoření demodulátoru M-CPFSK pro radiový monitoring

Jan Pidanič

GPS navádění

Pavel Rozsíval

Navedení po laserovém paprsku

Pavel Rozsíval

RFID přístupový systém (otevírání dveří pomocí bezkontaktních karet)

Pavel Rozsíval

Podvozek robota s elektro pohonem, odometrií a napájením

Pavel Rozsíval

Pro upřesnění tématu a jeho přiřazení studentovi je nutné kontaktovat vedoucího práce.

Přeškrtnutá témata jsou již obsazená.