Aktuální seznam témat bakalářských prací 2014/2015

Téma

Vedoucí práce

Mobilní zařízení pro měření vlastností tranzistorů

Luboš Rejfek

Dálkově řízená paže

Luboš Rejfek

Optický spoj pro demonstrační účely

Luboš Rejfek

Řídicí jednotka pro pracoviště pro měření antén v blízké zóně

Tomáš Shejbal

Řídicí a přijímací jednotka pro pracoviště měření antén ve vzdálené zóně

Tomáš Shejbal

Pro upřesnění tématu a jeho přiřazení studentovi je nutné kontaktovat vedoucího práce.

Přeškrtnutá témata jsou již obsazená.