Aktuální seznam bakalářských prací 2012/2013

Téma

Vedoucí práce

Kodér/dekodér vybraných cyklických kódů 

Jan Pidanič

Kodér/dekodér BCH kódů 

Jan Pidanič

Kodér/dekodér Reed-Mullerových kódů 

Jan Pidanič

Laboratoř pro měření na moderním I/Q modulátoru a demodulátoru 

Marek Pola

Mapování terénu pro potřeby bistatického radaru 

Marek Pola

Využití systému Android v mobilním telefonu pro modelování a měření pohybu

Marek Pola

Vytvoření měřící stanice pro potřeby modelování a měření šíření signálu v budovách

Marek Pola

Zpracování signálu pro potřeby bistatického radaru

Marek Pola

Modelování clutteru bistatického radaru

Marek Pola

Funkčně bezpečný generátor napětí 230V, 50Hz

Josef Marek

Ovládací modul s protokolem LANC

Josef Marek

SW detekce klíčovaných nf signálů za přítomnosti rušení

Josef Marek

Ověření vlastností INS s prvky MEMS

Josef Marek

Měření kvality barevného inkjetového tisku

Miroslav Fribert

Neinvazivní měřicí přípravek pro seřizování mechanických hodinových strojků

Martin Dobrovolný

Telemetrický systém s kamerou pro rc modely s Raspberry‑pi

Martin Dobrovolný

Monitoring obsazenosti parkovací plochy

Martin Dobrovolný

Aktivní proudová zátěž

Martin Dobrovolný

Systém dálkového zpřístupnění dvou routerů CISCO

Martin Dobrovolný

Digitální teploměr se sw pro přenos dat TCP/IP síti

Martin Dobrovolný

Tutoriál a tvorba vzorové aplikace pro grafické prostředí Qt v systému Linux

Martin Dobrovolný

Triangulace pomocí radiomajáků.

Pavel Rozsíval

Řízení BLDC motorů

Pavel Rozsíval

Dálkový ovladač s inerciálními senzory

Pavel Rozsíval

Stabilizace polohy kamery

Pavel Rozsíval

Navigace létajícího objektu

Pavel Rozsíval

Inteligentní dům

Pavel Rozsíval

Stabilizace robota

Pavel Rozsíval

Měření energie projektilu

Pavel Rozsíval

J1939 Stack pro komunikaci protokolem SAE J1939

Zdeněk Mašek

Rozšíření možností SW pro ovládání válcového dynamometru

Zdeněk Mašek

Analýza dostupnosti hybridních spojů

Ondřej Fišer

Inteligentní řízení budovy

Ladislav Štěpánek

Snímání dopadajícího slunečního záření

Ladislav Štěpánek

Vozítko poháněné vodíkovým palivovým článkem

Ladislav Štěpánek

Vozítko poháněné vodíkovým palivovým článkem

Ladislav Štěpánek

Ovládání kamery pomocí servomotorů s cílem sledovat vybraný objekt

Ladislav Štěpánek

Miniaturní bezdrátový snímač tlaku

Jiří Roleček

Bezdrátový snímač výšky hladiny

Jiří Roleček

Nabíječka baterií řízená z PC

Jiří Roleček

Automatické sledování hustoty silničního provozu

Jiří Roleček

Kamerový systém pro střežení parkoviště

Jiří Roleček

Pro upřesnění tématu a jeho přiřazení studentovi je nutné kontaktovat vedoucího práce.

Přeškrtnutá témata jsou již obsazená.