Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Brána vědění otevřená – BRAVO


Identifikační kód:
CZ.1.07/2.3.00/35.0024
Období řešení projektu:
1. 6. 2012 – 31. 5. 2014

Anotace:

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj zahajuje projektem Brána vědě/ní otevřená – BRAVO sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Projekt BRAVO má pomoci vytvořit systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž netradičními odbornými formami přiblíží široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť.

 

Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky – LEARN


Identifikační kód:
CZ.1.07/2.2.00/15.0349
Období řešení projektu:
1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

Anotace:
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality studia dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, které nesou název Informační technologie a Elektrotechnika a informatika v souladu s požadavky znalostní ekonomiky. Bude vytvořeno a ve výuce ověřeno šedesát čtyři autorských textů, přičemž padesát jedna z nich bude převedeno na elektronické opory studia. Tím dojde ke skokovému zvýšení kvality, aktuálnosti a dostupnosti studijních materiálů pro sedm set studentů – budoucích vysokoškolských odborníků z oblasti vývoje informačních a komunikačních technologií. Aktivity projektu budou realizovány dvaceti sedmi pedagogy Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, u nichž dojde ke zvýšení odborných kompetencí.
 

Inovace bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor v AJ do výuky – STUDY


Identifikační kód:
CZ.1.07/2.2.00/28.0125
Období řešení projektu:
1. 3. 2012 – 28. 2. 2015

Anotace:
Projekt je zaměřen na inovaci dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Inovace spočívá ve vytvoření studijních opor a přednášek v anglickém jazyce pro 30 předmětů vyučovaných v rámci bakalářských studijních programů, a jejich následnému ověření ve výuce. Prostřednictvím intenzivní výuky odborné angličtiny na FEI a účasti anglicky mluvících odborníků ve výuce se rozšíří jazykové kompetence zaměstnanců fakulty a dojde ke zvýšení uplatnitelnosti studentů v profesním životě.