Projekty FRVŠ a MŠMT

 

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

 

Fond rozvoje vysokých škol je označení pro fond tvořený finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol.

 

2013

Inovace předmětů zaměřených na výuku elektronických součástek a jejich aplikací


Identifikační kód:
FRVS/2013/1152
Období řešení projektu:
1-12/2013
Řešitel:
Němec Zdeněk, Ing., Ph.D.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Projekt je zaměřen na uplatnění nových prostředků při vyučování předmětů zaměřených na elektronické součástky v oblastech polovodičů, polovodičových součástek a měření jejich parametrů v základních obvodech.

 

Inovace technického předmětu Zpracování obrazu


Identifikační kód:
FRVS/2013/1272
Období řešení projektu:
1-12/2013
Řešitel:
Rozsíval Pavel, Ing.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Cílem projektu je inovace a rozšíření současného předmětu Zpracování obrazu, vyučovaného v navazujícím magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika, o samostatná cvičení věnovaná problematice detekce a sledování obličeje ajeho částí, problematice automatického snímání a mapování okolního prostoru s měřením vzdálenosti pomocí jekostní snímací kamery a laserového lineráního zářiče a problematice snímání v rozsahu mimo viditelné spektrum pomocí infrakamery.

Nahoru

 

2012

Podpora zavedení nového specializovaného předmětu: Programování vestavěných aplikací


Identifikační kód:
FRVS/2012/883
Období řešení projektu:
1-12/2012
Řešitel:
Dobrovolný Martin, Ing., Ph.D.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Do navazujícího studijního programu bude s ohledem na projevený zájem studentů magisterského oboru zařazen nový předmět Programování vestavěných aplikací. Tento specializovaný předmět reflektuje potřebu rozšíření znalostí studentů el. oborů o oblast vytváření a návrhu vestavěných zařízení s moderními procesory a s integrovaným operačním systémem. Této problematice doposud nebyl ve studijním programu věnován dostatečný prostor.

 

Zavedení předmětu Paralelní programování


Identifikační kód:
FRVS/2012/1139
Období řešení projektu:
1-12/2012
Řešitel:
Pidanič Jan, Ing., Ph.D.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Cílem projektu je zavedení nového perspektivního předmětu "Paralelní programování". Nový předmět je pro obory FEI inovativní a z hlediska výuky velice žádoucí pro uplatnění studentů v praxi. Předmět bude zaměřen na teoretické i praktické poznání paralelního programování, a to jak pro více jádrové procesory, tak pro využití paralelního zpracování dat pomocí GPU (grafických karet podporujících technologii CUDA).

Nahoru

 

2011

Inovace výuky zaměřené na návrh optických komunikačních systémů


Identifikační kód:
FRVS/2011/1947
Období řešení projektu:
1-12/2011
Řešitel:
Štěpánek Ladislav, Ing.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Cílem projektu je uplatnění nových prostředků při vyučování předmětů zaměřených na přenosovou techniku v oblastech optických komunikací. Projekt bude zaměřen na rozšíření předmětů o praktické procvičování již vyučovaných témat, kde se prohloubí pochopení látky díky nově zakoupenému softwaru, který je zaměřen na simulace optických komunikačních systémů.

 

Inovace výuky zaměřené na návrh optických komunikačních systémů


Identifikační kód:
FRVS/2011/1552
Období řešení projektu:
1-12/2011
Řešitel:
Němec Zdeněk, Ing., Ph.D.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Cílem projektu je uplatnění nových prostředků při vyučování předmětů zaměřených na sdělovací techniku v oblastech základních modulačních technik. Projekt bude zaměřen na rozšíření  předmětů o praktické procvičování již vyučovaných témat, kde se díky projektu zlepší pochopení základních poznatků nutných pro pochopení náročnějších partií vyučovaných v dalších navazujících přednáškách a předmětech ve vyšších semestrech.

 

Vybavení laboratoře zaměřené na rádiovou komunikační techniku


Identifikační kód:
FRVS/2011/1554
Období řešení projektu:
1-12/2011
Řešitel:
Němec Zdeněk, Ing., Ph.D.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Hlavním záměrem projektu je rozvoj vybavení specializované laboratoře pro výuku vybraných partií rádiových komunikačních systémů v rámci bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika a stejnojmenného magisterského studijního programu. Rozvoj vybavení spočívá ve vybudování tří nových pracovišť se zaměřením na širokou problematiku bezdrátové komunikace a měření charakteristik komponent komunikačních systémů. Vybavení bude umístěno v nově budované laboratoři komunikačních systémů, která obsahuje další technické zázemí.

Nahoru

 

2010

Inovace výuky zaměřené na senzory a měření neelektrických veličin


Identifikační kód:
FRVS/2010/2625
Období řešení projektu:
1-12/2010
Řešitel:
Rozsíval Pavel, Ing.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Cílem projektu je uplatnění nových prostředků při vyučování předmětů zaměřených na senzorovou techniku v oblasti neelektrických veličin. Inovace se bude týkat modernizace stávajících a vytvoření nových témat senzorové techniky ve dvou oborech Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI), oboru Komunikační a mikroprocesorová technika (KMT) a oboru Řízení procesů (ŘP). Projekt bude zaměřen na rozšíření předmětů o 5 nových témat. Jedná se o současné technologie a standardy v oblasti měření technologických veličin či automobilovém průmyslu.

 

Rozšíření výuky předmětu Základy číslicové techniky


Identifikační kód:
FRVS/2010/1798
Období řešení projektu:
1-12/2010
Řešitel:
Marek Josef, Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Hlavním záměrem projektu je podpora praktické výuky předmětů zaměřených na číslicovou techniku, a to rozšířením výuky jazyka VHLD a využitím vývojového prostředí pro návrh programovatelných logických obvodů FPGA s návazností na praktické ověření návrhu na vhodném univerzálním školním přípravku. Praktické používání přípravku (Altera DE2-70) ve cvičeních by mělo jednoznačně napomoci užšímu propojení studia s praxí a vybavit studenty kvalitnější přípravou pro jejich budoucí uplatnění.

 

Vybavení laboratoře sdělovací techniky pro výuku digitálních modulací a rádiových komunikačních systémů


Identifikační kód:
FRVS/2010/1636
Období řešení projektu:
1-12/2010
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Hlavním záměrem projektu je rozvoj vybavení laboratoře pro výuku předmětů zaměřených na sdělovací techniku. Rozvoj vybavení spočívá ve vybudování dvou nových pracovišť se zaměřením na širokou problematiku bezdrátové komunikace a digitálních modulací signálů. Nové vybavení bude umístěno ve stávající laboratoři sdělovací techniky, která obsahuje další technické zázemí.

Nahoru

 

2008

Laboratoř sdělovací techniky


Identifikační kód:
FRVS/2008/2197
Období řešení projektu:
1-12/2008
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Hlavním záměrem projektu je vybudování laboratoře pro výuku předmětů zaměřených na sdělovací techniku v rámci bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika na Ústavu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Studenti získají díky novým laboratorním pracovištím možnost seznámit se s širokou problematikou sdělovacích zařízení a telekomunikačních přenosových systémů.

 

Inovace předmětů zaměřených na sdělovací zařízení a přenosové systémy


Identifikační kód:
FRVS/2008/2499
Období řešení projektu:
1-12/2008
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Hlavním záměrem projektu je inovace předmětů zaměřených na telekomunikační přenosové systémy a sdělovací zařízení v rámci bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informatika na Ústavu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Studenti získají díky projektu větší možnosti seznámit se s širokou problematikou současných a perspektivních komunikačních technik s důrazem na prohloubení jejich teoretických poznatků.

Nahoru

 

2007

Zavedení praktických nástrojů grafického designu ve výuce informačních technologií


Identifikační kód:
FRVS/2007/2259
Období řešení projektu:
1-12/2007
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Hlavním záměrem projektu je podpora praktické výuky předmětů zaměřených na grafický design v oboru informačních technologií na Ústavu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Praktické používání grafických nástrojů ve cvičeních by mělo jednoznačně napomoci užšímu propojení studia s praxí a vybavit studenty kvalitnější přípravou pro jejich budoucí uplatnění.

Nahoru

 

2006

Zavedení praktické výuky do předmětů zaměřených na návrh elektronických zařízení


Identifikační kód:
FRVS/2006/3397
Období řešení projektu:
1-12/2006
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace: Cílem projektu je uplatnění moderních metod ve výuce předmětů zaměřených na návrh, počítačovou simulaci a konstrukci elektronických zařízení. Nové předměty rozšíří výuku o možnosti využití moderních technologií při návrhu plošných spojů a simulaci elektronických obvodů. Pozornost bude soustředěna především na praktické využití znalostí ve cvičeních, která budou probíhat formou návrhu a simulací elektronických obvodů a jejich následnou konstrukcí.

Nahoru

 

Projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

 

2008

 

Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky


Identifikační kód:
157/2008
Období řešení projektu:
1-12/2008
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Cílem projektu je dovybavit jednu elektrotechnickou laboratoř pro pokročilou výuku rádioelektronických systémů v magisterském studiu.

Nahoru

 

2007

Integrace výuky předmětů IT 


Identifikační kód:
194/2007/ÚEI
Období řešení projektu:
1-12/2007
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Projekt je zaměřen na sjednocení základní výuky informačních technologií na fakultách a ústavech Univerzity Pardubice. V první fázi bude provedena srovnávací studie výuky IT na jednotlivých fakultách a  navržen postup integrace výuky IT. V r. 2007 bude také zahájena integrace výuky IT sloučením výuky IT na FChT, FF, ÚZS a ÚEI. Výsledky studie ukáží možnosti další integrace této výuky na Univerzitě Pardubice v příštích letech.

 

Rozvoj vybavení počítačových učeben a laboratoří Ústavu elektrotechniky a informatiky 


Identifikační kód:
193/2007/ÚEI
Období řešení projektu:
1-12/2007
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Cílem projektu  je vybavit jednu počítačovou učebnu pro pokročilou výuku počítačových technologií v magisterském studiu a doplnit výbavu jedné elektrotechnické laboratoře pro výuku rádioelektronických systémů.

Nahoru

2006

Laboratoř komunikační a řídící techniky (Vybudování moderních technologických pracovišť pro akreditované studijní programy ÚEI a FChT)  


Identifikační kód:
335/2006/ÚEI
Období řešení projektu:
1-12/2006
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Vybudování laboratoře měření a řízení s jednotlivými úlohami dostupnými pomocí vzdáleného přístupu v síti univerzity

Úloha č. 1 - Měření výšky hladiny – seznámení studentů s průmyslovým řešením měření výšky hladiny založených na různých fyzikálních principech

Úloha č. 2 - Systém zpětnovazební regulace spojených motorků

Úloha č. 3 - Systém regulace proudění plynu komorou pomocí klapky

Úloha č. 4 - Regulace polohy kuličky na nakloněném rameni Laboratoř komunikační a řídící techniky (Vybudování moderních technologických pracovišť pro akreditované studijní programy ÚEI a FChT)

 

Podpora zájmu absolventů středních škol o studium elektrotechniky a informatiky


Identifikační kód:
651/1/2006/ÚEI
Období řešení projektu:
1-12/2006
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Projekt je zaměřen na analýzu, vytváření a zpřístupňování informační infrastruktury pro komunikaci a sdílení informací mezi subjekty v procesu zvyšování zájmu studentů o studium technických a přírodovědných oborů Univerzity Pardubice.Dále je zaměřen na vytváření podmínek pro zpřístupnění vybraných laboratoří pro studenty středních škol, pro organizaci odborných seminářů, laboratorních praxí, odborných exkurzí. Bude podpořeno zvýšení úrovně technicky orientovaných předmětů na středních školách. Pro zkvalitnění výuky na středních školách bude probíhat podpora odborných pracovišť v rámci regionu. Podstatná aktivita bude věnována mechanismu zpřístupňování studijních opor a podkladů v elektronické podobě (e-learning).

 

Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti výuky informačních technologií


Identifikační kód:
342/7a/2006
Období řešení projektu:
1-12/2006
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Předmětem projektu je propojení výuky informačních technologií v mezinárodním měřítku. Z prostředků projektu bude financována spolupráce Univerzity Pardubice se zahraničními univerzitami, jmenovitě pobyt zahraničního specialisty na Univerzitě Pardubice v r. 2006 jako hostujícího profesora. Jmenovaný vedle inovace výuky standardních předmětů zavede také výuku nových předmětů v oborech Informační technologie (ÚEI) a Informatika v dopravě (DFJP) v anglickém jazyce, povede kurz odborné angličtiny pro akademické pracovníky a  uspořádá mezinárodní seminář pro studenty doktorského studia v uvedených oborech. Tento pobyt zahraničního specialisty současně usnadní navázání kontaktů se zahraničními univerzitami a přípravu a realizaci společných studijních programů (joint programmes/degrees) v mezinárodní síti vysokých škol.

 

Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech KMT Elektrická zařízení v dopravě


Identifikační kód:
341/6/2006
Období řešení projektu:
1-12/2006
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Předmětem projektu je zapojení odborníků z průmyslu do výuky oborů Komunikační a mikroprocesorová technika (ÚEI) a Elektrická zařízení v dopravě (DFJP), využití laboratorních pracovišť podniků pro experimentální výuku studentů těchto oborů a pro jejich projektovou výuku (bakalářské a diplomové práce, ročníkové projekty).  Z prostředků projektu budou financovány náklady na vystoupení odborníků (cestovní náklady, odměny), konzultace a vedení diplomových a bakalářských prací, materiál a další náklady na zhotovení předmětů bakalářských a diplomových prací a náklady na exkurze studentů. 

 

 

Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních a informačních technologií


Identifikační kód:
650/4c/2006
Období řešení projektu:
1-12/2006
Řešitel:
Bezoušek Pavel, prof. Ing., CSc.
Spolupříjemce:
Univerzita Pardubice – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anotace:

Předmětem projektu je vybudování laboratorního pracoviště a vypracování e-learningového nástroje, který simuluje práci studentů na tomto pracovišti. To umožní značné zvýšení kapacity takové laboratoře a zpřístupní tuto výuku i studentům kombinovaného studia. Studenti si mohou také probíranou látku touto cestou opakovat, což přispěje k lepšímu pochopení a zvládnutí látky bez nároků na další kapacity. Další součástí náplně projektu je příprava laboratorních úloh pro obory Komunikační a mikroprocesorová technika a Informační technologie ÚEI.

Nahoru