Magisterské studium - 2. ročník

 
Povinné předměty
prac./ zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KE/INRPE
4
0-1-0
Zp
ZS/2
KE/INSDE
6
3-2-0
Z,Zk
ZS/2
KRP/INSZD
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
KST/INSIE
5
2-3-0
Z,Zk
ZS/2
KE/INDPE
15
0-1-0
Zp
LS/2
KE/INDSE
2
0-2-0
Zp
LS/2
KE/INEKE
4
2-1-0
Z,Zk
LS/2
KE/INSBE
5
2-2-0
Z,Zk
LS/2
Povinně volitelné předměty
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KE/INASE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
KE/INMKE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
KE/INSPE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
KRP/INMOE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
Pozn.: Student si vybere nejméně dva z uvedených předmětů v každém semestru.
Volitelné předměty
prac./
zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KOANCH/ C886
3
2-0-0
Zk
LS/2
KFI/FST
Filosofický seminář
2
0-0-2
Zp
 
JC/IPA9S
Angličtina pro elektrotechniku III – A2+
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/IPA9U
Angličtina pro elektrotechniku III – B1+
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPN1A
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPR1A
Ruština I – A1
2
0-2-0
Zp
ZS
KE/INPVE
Paralelní výpočty v Matlabu
3
1-2-0
Z,Zk
ZS
KIT/INMRF
Marketingové řízení firmy
3
1-1-0
Z,Zk
ZS
JC/IPAXS
Angličtina pro elektrotechniku IV – A2+
4
0-2-0
Z,Zk
LS
JC/IPAXV
Angličtina pro elektrotechniku IV – B2
4
0-2-0
Z,Zk
LS
JC/UPN2S
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPR2Q
Ruština II – A1+
2
0-2-0
Zp
LS
KE/IBPVE
Bezpečnost práce v elektrotechnice
2
2-0-0
Zp
LS
KIT/INPPE
PR a prezentační dovednosti
3
1-1-0
Z,Zk
LS
KRP/IFUZZ
Praktická aplikace fuzzy
3
1-2-0
Zp
LS
KRP/IHITE
Historie techniky
2
2-0-0
Zp
LS
Pozn.: Student si dále vybere volitelné předměty s takovým rozsahem ,aby získal minimálně 60 kreditů za ročník. Anglický jazyk si student zapisuje maximálně 1x v semestru dle úrovně svých znalostí.
 
Zkratky:
  • ETCS - European Credit Transfer System
  • P - přednášky
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Z - zápočet
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr