Magisterské studium - 1. ročník

 
Povinné předměty
prac./
zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KE/INAOE
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KE/INSSE
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KIT/INAPE
2
2-0-0
Zp
ZS/1
KMF/INTPE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KRP/INRSE
4
2-0-2
Z,Zk
ZS/1
KE/INDME
5
2-2-0
Z,Zk
LS/1
KE/INPAE
6
3-2-0
Z,Zk
LS/1
KE/INZSE
5
2-2-0
Z,Zk
LS/1
KMF/INMAE
5
2-2-0
Z,Zk
LS/1
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KE/INLOE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KE/INMSE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KE/INRKE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KRP/INPSE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/1
KRP/INUI1
5
2-3-0
Z,Zk
ZS/1
KE/INUPE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/1
KE/INVZE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/1
KE/INZOE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/1
KRP/INPRE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/1
KRP/INUI2
5
2-2-0
Z,Zk
LS/1
Pozn.: Student si vybere nejméně dva z uvedených předmětů v každém semestru.
Volitelné předměty
 
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KFI/FST
Filosofický seminář
2
0-0-2
Zp
 
JC/IPA7R
Angličtina pro elektrotechniku I – A2
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/IPA7T
Angličtina pro elektrotechniku I – B1
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPN1A
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPR1A
Ruština I – A1
2
0-2-0
Zp
ZS
KE/INPVE
Paralelní výpočty v Matlabu
3
1-2-0
Z,Zk
ZS
KIT/INMRF
Marketingové řízení firmy
3
1-1-0
Z,Zk
ZS
JC/IPA8R
Angličtina pro elektrotechniku II – A2
2
0-2-0
Zp
LS
JC/IPA8T
Angličtina pro elektrotechniku II – B1
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPN2S
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPR2Q
Ruština II – A1+
2
0-2-0
Zp
LS
KE/IBPVE
Bezpečnost práce v elektrotechnice
2
2-0-0
Zp
LS
KIT/INPPE
PR a prezentační dovednosti
3
1-1-0
Z,Zk
LS
KRP/IFUZZ
Praktická aplikace fuzzy
3
1-2-0
Zp
LS
KRP/IHITE
Historie techniky
2
2-0-0
Zp
LS
Pozn.: Student si dále vybere volitelné předměty s takovým rozsahem ,aby získal minimálně 60 kreditů za ročník. Anglický jazyk si student zapisuje maximálně 1x v semestru dle úrovně svých znalostí.
 
Zkratky:
  • ETCS - European Credit Transfer System
  • P - přednášky
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Z - zápočet
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr