Bakalářské studium - 3.ročník

 
Povinné předměty
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KE/IDIZE
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/3
KE/IKEZE
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/3
KE/IPSEE
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/3
KE/ISTEE
6
2-2-0
Z,Zk
ZS/3
KDPD/IJASE
3
2-1-0
Z,Zk
LS/3
KE/IBAPE
10
0-5-0
Zp
LS/3
KE/IEOBE
3
2-2-0
Z,Zk
LS/3
KE/IPSYE
5
2-2-0
Z,Zk
LS/3
KRP/IREGE
5
2-2-0
Z,Zk
LS/3
Povinně volitelné předměty
prac./ zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KE/IAME
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/3
KE/IELKE
5
2-3-0
Z,Zk
ZS/3
KE/IENZE
4
2-1-0
Z,Zk
ZS/3
KE/IPOSE
5
2-3-0
Z,Zk
ZS/3
KE/IVFTE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/3
KE/IVRSE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/3
Pozn.: Studentsi v ZS i v LS vybere kombinaci předmětů s ohledem na plánovaný povinně volitelný předmět u státní závěrečné zkoušky
Volitelné předměty
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KIT/IWWWE
1
1-3-0
Zp
ZS/3
KE/IBASE
2
0-2-0
Zp
LS/3
KIT/ISWE
1
1-2-0
Zp
LS/3
KOANCH/ C886
3
2-0-0
Zk
LS/3
KFI/FIPRT
Filozofická propedeutika
2
2-0-0
Zp
 
JC/UPA1B
Angličtina I – B1
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPN1A
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPR1A
Ruština I – A1
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPA2U
Angličtina II – B1+
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPN2S
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPR2Q
Ruština II – A1+
2
0-2-0
Zp
LS
KE/IBPVE
Bezpečnost práce v elektrotechnice
2
2-0-0
Zp
LS
Pozn.: Studenti mají možnost zapsat si tělesnou výchovu dle nabídky Katedry  tělovýchovy a sportu.
 
Zkratky:
  • ETCS - European Credit Transfer System
  • P - přednášky
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Z - zápočet
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr